Medlem av Norgeseliten logo

De siste tiårene har vi vel alle hørt om private små kraftverk bygd av bønder med tilgang til små vannfall på egen utmark. Vi har vel også tenkt at dette er bra og at det har bidratt til mer ren energiproduksjon i landet vårt. Nå er ikke små privateide kraftverk lenger bare forbeholdt de med utmark og egne fossefall. I dag kan alle med eget hustak bli kraftverkseiere ved å montere solcellepaneler på taket.

Det er flere gode argumenter for å installere solcelleanlegg på hustaket. Blant annet gir det lavere utslipp av CO2 i samfunnet. Vi har ren energi i Norge ja, men når flere av oss produserer egen strøm kan AS Norge eksportere mer ren energi til Europa på bekostning av olje- og kullkraftverk.

Nå i disse dager blir det montert AMS målere i alle norske bygg. AMS måleren avleser strømforbruket forløpende fra time til time, noe som vil gi kraftbransjen mulighet til å prisdifferensiere strømforbruket fra time til time. Det betyr at strømmen vil bli dyrere når vi bruker mye strøm, for eksempel når middagen skal lages og vaskemaskinen settes på. Da kan det være greit å vite at store deler av strømmen forbrukes av eget strømkraftverk i stedet for at man tidvis må betale dyrt for strømmen. Strømforbruket er stadig økende i norske hjem. Har du elbil, eller planlegger et kjøp av en elbil, er solkraft en glimrende måte å lade opp kjøretøyet på.

Nedbetalingstiden på solcelleanlegg med dagens strømpriser er ca 20 år. Det i seg selv er ikke veldig imponerende, men det kan endre seg raskt når strømprisen blir differensiert fra time til time. Energiselskapene har også begynt å konkurrere om å kjøpe din overskuddskraft tilbake til strømnettet som igjen medfører at solcelleanlegg gir kortere nedbetalingstid.

Selv ble jeg introdusert til solcelle tidlig på 80 tallet da vi fikk solcellepanel på hytta. Siden den gang har solcellepaneler stort sett blitt brukt som energikilder på hytter i Norge, men omsider har vi nå forstått at solenergi også kan være en effektiv energikilde for landet vårt. Noe av det beste med investering i solenergi er at det er garantert lang levetid på anlegget. Vårt gamle anlegg virker fortsatt 35 år etter det ble montert, og garantitiden er 15 år på de solcelleanlegg som blir levert i dag.

Mange lurer på om vi har nok soltimer i Norge til å få en effektiv produksjon, og svaret er ja. Vi har god solinnstråling spesielt i sommerhalvåret, og i tillegg til ren luft og kjølig klima medfører det at solcellepanelene fungerer like bra i Norge som for eksempel Tyskland.

Lurer du på hvor mye et solcelleanlegg vil koste, og hvor mye strømproduksjon du kan få ut av ditt hustak? Gå inn på soleliten.no og se hvor mange paneler du kan få, hvilken produksjon du kan forvente og få en stipulert pris inkludert montering.

 

Fred Martin Langøy

Kjedeleder

This site uses cookies. For more information click here.